Vasaras Saulgriežu ceļvedis

Ir svarīgi zināt savas tautas īstos svētkus. Tikai apzinoties, mēs kļūstam stipri savā garā, zinībās un darbībā. Zinot, mēs audzinām gudrus bērnus, un paši topam viedi. Zinot, mēs spējam tālredzīgi pieņemt lēmumus un smelties drosmi to īstenošanai.
Zinoša tauta ir stipra. To nevar locīt, pakļaut vai grozīt. Tā redz savu ceļu, sūtību un esības jēgu. Mūsu tauta ir tik stipra, cik katrs no mums!

0
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .