IK Latvju sēta e-veikala PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU


IK Latvju sēta apņemas aizsargāt un cienīt Jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu, lai Jūs zinātu, kāpēc un kā mēs izmantojam Jūsu datus.
Ja Jums radušies jautājumi par to, kā mēs aizsargājam Jūsu privātumu, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu: arsauli.info@gmail.com

Kad apmeklēsiet vietni www.arsauli.lv pirmo reizi, lūgsim Jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.


                                                       KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs apstrādājam Jūsu konta datus (konta dati”). Konta dati var iekļaut Jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī Jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no Jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar Jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc Jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē (darījuma dati”). Darījuma dati var iekļaut Jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc Jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko Jūs mums nosūtāt (korespondences dati”). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar Jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp Jums un mūsu uzņēmumu.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, Jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.

                               KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM


Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim Jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams.

Mēs esam tiesīgi kopīgot Jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt Jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

 • Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;

 • Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam Jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.

 • Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.


Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.


                                    CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

 • konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc Jūsu pēdējā pirkuma;

 • darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;

 • korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.

  Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

                                                            JŪSU TIESĪBAS

  Šajā paziņojuma daļā sniegts Jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. Mēs lūdzam Jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu informāciju par Jūsu tiesībām.

  Jums ir šādas tiesības attiecībā uz 
  Jūsu personīgo informāciju:

 • Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

 • Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu;

 • Tiesības ierobežot datu apstrādi;

 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

 • Tiesības uz datu pārnešanu;

 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

 • Tiesības atsaukt piekrišanu.


Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: arsauli.info@gmail.com


1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai Jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim Jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.

3. Dažos gadījumos Jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (a) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (bJūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; (c) Jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos Jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: (a) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; (b) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (c) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: (a) Jūs apstrīdat personas datu precizitāti; (b) apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; (c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt Jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: (a) ar Jūsu piekrišanu; (b) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (c) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai (d) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā Jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7.
 Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir:

 1. Jūsu piekrišana; vai

 2. līguma izpilde vai darbību veikšana pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, Jums ir tiesības no mums saņemt Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības. 


9. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā Jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, Jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011 vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.

10. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā Jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

                                                              KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj mums nodrošināt Jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad Jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.

Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.

Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

 • Ārējie avoti (1)

 • Pārlūka iestatījumi (2)

 • Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes (3)


(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem


Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. 

Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:

 • mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes saturu. 

 • Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Tāpat Jūs varat noklikšķināt, lai mainītu savus reklāmas iestatījumus Facebook platformā.

(2) Kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes?

Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas. 

Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt Jūsu lietošanas pieredzi, un Jūs iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.

(3) Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Ir trīs galvenie sīkdatņu veidi. Turpmāk sniegta informācija par to, kā un kāpēc mēs tās izmantojam:

(1) Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot pieejamās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.

(2) Tīmekļa vietnes analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj Jums novērtēt un analizēt, kā mūsu klienti izmanto mūsu tīmekļa vietni, uzlabot gan tās funkcionalitāti, gan Jūsu iepirkšanās pieredzi.

(3) Klientu preferenču sīkdatnes: kad Jūs pārlūkojat vai iepērkaties vietnē www.arsauli.lv šīs sīkdatnes atcerēsies Jūsu preferences, lai mēs varētu padarīt jūsu iepirkšanās pieredzi īpaši pielāgotu Jums.

                                 IZMAIŅAS TAJĀ, KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PRIVĀTUMU

Mēs, iespējams, mainīsim šo paziņojumu laiku pa laikam, lai atspoguļotu to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus.

Ja mēs ieviesīsim būtiskas izmaiņas, mēs informēsim Jūs par to mūsu tīmekļa vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai Jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms mūsu tīmekļa vietnes turpmākas izmantošanas.

                                                                  KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

 • Jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu;

 • Jūs vēlaties, lai mēs turpmāk neizmantojam Jūsu informāciju;

 • Jūs vēlaties īstenot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām vai jums ir sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums. 


Jūs varat sazināties ar mūsu privātuma speciālistiem, rakstot mums uz: arsauli.info@gmail.com

Pirkumu grozs